Akiknek köszönjük a közremüködését:

Dr. Németh Ágnes
SOTE, klinikai főorvos

DR. Tausz István
Házi gyermekorvos
http://www.gyerekorvos.hu/magan/maganrti.htm

imami_hu_207x88

Alapítványról

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark

Tisztelt olvasó! Bízom benne, hogy felkeltetem érdeklodését!

Az Alapítvány tartós közérdeku célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

·     A biztonságos játszótéri közeg megfelelo számban való megteremtése, biztosítása.
·     Gyermekek nyaralásának, üdülésének, táboroztatásának segítése.
·     Sport korai megszerettetése, sportolásra, mozgásra alkalmas környezet létrehozása.
·     Kisgyermekek egészséges testi fejlodésének és kiegyensúlyozott személyiségfejlodés elosegítése, neveléssel.
·    Kisgyermekek mentálhigiéniás fejlesztése, lelki egyensúlyuk erosítése, bátortalanságuk és szorongásuk csökkentése, kifejezetten testmozgás által. Egészségügyi felvilágosítás keretében.
·    A sportban tehetséges gyermekek kibontakozásának lehetové tétele. Ehhez tárgyi eszközök és személyi feltételek biztosítása.
·    Betegség megelozés, egészségvédelem. Gyermekek tartásjavítása és mozgásfejlesztése, a rendszeres testmozgás megszerettetése.
·    Kisgyermekek egészséges ételekkel és élelmiszerekkel való ellátása.
·    Katasztrófák, természeti katasztrófák, vízkártól sújtott területen a homokzsákok és tartalmának, illetve a területnek a tisztítása, újrahasznosítása, fertozések elkerülése.
·    Más, az Alapítvány céljával megegyezo, támogatást érdemlo elméleti és gyakorlati tevékenység elosegítése.

Az Alapítvány fenti tevékenységeit az alábbi területeken fejti ki:

·        bölcsodés korú gyermekek körében

·        óvodáskorú gyermekek körében

·        sport és testedzés oktatás-nevelés

·        játszóterek tisztíttatása és tisztítása

·        játszóterek kialakítása, átalakíttatása

·        Katasztrófa terület tisztítása, tisztíttatása

 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.
Az Alapítvány alapítói Magánszemélyek.

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány támogatója elore, írásban kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeni adomány részbeni vagy egészben felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli meghatározott cél érdekében kerülhet sor.

A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történo befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

 

Az Alapítvány célja, küldetésünk:


• Az alapítvány az adományokat saját célra használja fel
• Közérdeku egészségvédelmi feladatok ellátása a családok, a társadalom érdekében. Családsegítés, ifjúságvédelem. Egészség megorzo program.
• Kisgyermekek kiegyensúlyozott lelki és egészséges testi fejlodésének elosegítése, kifejezetten a tiszta és egészséges játszó területek kialakításával. Számunkra rendkívül fontos, hogy a játszótereken olyan légkört teremtsünk, ahol a gyermekek és családjuk képesek örömteli, szorongás nélküli élvezetes együttjátszásra, ismeretszerzésre. Ahol mindenki jól, és biztonságban érzi magát.
• Szeretnénk mi is hozzájárulni a Népegészségi Program mielobbi megvalósításához, ahhoz, hogy egészséges éveket tegyünk hozzá születendo gyermekeink várható átlagos élettartamához, és ezzel hozzájáruljunk a magyar lakosság egészségi állapotának javításához. Ezért az egészséges játszótér megvalósításának üzenetét minél elobb el akarjuk juttatni a felelos döntéshozókhoz, hivatalokhoz, a szülokhöz, tanárokhoz. Ha ezt nem tennénk meg, megtagadnánk gyermekeinktol az egészséges életet adó környezethez való jogot.
• Katasztrófa (vízkár, stb.) sújtotta területen fertozésmentesítés, tisztíttatás.

Az Alapítvány jellege, jogállása:


Az Alapítvány muködése nyilvános, szolgáltatása közhasznú.

Az Alapítvány adatai:

Név: Tiszta homokozóért Alapítvány
Székhely: 5143 Jánoshida, Bartók Béla utca 9.
Adószám: 18212031-1-13
Bejegyzés szám: AM- 3347
Bank számlaszám: K&H bank 10401921-50526570-54711004


Szemán György

Hitvallásunk:

Az Alapítvány nem csak szavakban tesz a homokozók tisztaságáért hanem meg is vette a berendezést és el is végzi a homokozók fertőtlenítését, igaz üzletszerűen dolgozunk hogy fent tartsuk elkötelezettségünket az egészséges homokozókért, adományainkból meg eljuthassunk olyan kisebb településekre ahol az anyagi helyzet csak élelmiszerre elegendő.

Azért választottuk ezen tevékenységet hivatásunknak, mivel gyermekeink első találkozása az anyatermészettel a homokozókban kezdődik.

 

Alapítvány adatai:

Név: Tiszta homokozóért Alapítvány
Székhely: 5143 Jánoshida, Bartók Béla utca 9.
Adószám: 18212031-1-13
Bejegyzés szám: AM- 3347
Bank számlaszám: K&H bank 10401282-50526570-54711004

 

Elnök: Szemán György: +36 70 239 9666

Müszaki vezető: Nagyfejeő János: +36 30 339 5861

Ajánlat, információk, marketing: Jánossy Gábor +36 30 646 6813